CALS 3.0 tuottaa kokonaisratkaisun suunnittelutiedon rikastamisen, toimitusketjuhallinnan ja kenttälogistiikan kautta kohteen elinkaarihallintaan. Uusi CALS 3.0 -tuoteperhe mahdollistaa toimintaprosessien vakioimisen ja automatisoinnin. Näiden lisäksi Carinafour tarjoaa useita lisäpalveluita osana CALS-tuoteperhettä, kuten Data ja Analytiikkapalveluja.
Part Information Enrichment – PIE
– Vakiointi, oppiminen ja ennakointi
 • valmistelee tila- ja työvaihekohtaiset osaluettelot toimitusketjulle
 • rikastaa osaluetteloita lisäämällä esimerkiksi nimiketiedot tai tarvittavat materiaalit
 • mahdollistaa muutoshallinnan esimerkiksi tilaaja- ja asukasmuutoksista
 • mahdollistaa tuoteriippuvuuksien ja tuotesettien muodostamisen
 • hyödyntää vakiokirjastoja tulevissa projekteissa
 • tuottaa laskennan pohjaksi tarvetietoa tuotannonsuunnitteluun, logistiikkaan tai vaikkapa tarjouspyyntöjä varten
 • liityntämahdollisuus erilaisiin järjestelmiin

 

Supply Chain Management – SCM
– Suunnittelu, ennustaminen ja varmistaminen
 • suunnittelee, aikatauluttaa ja reitittää tila- ja työvaihekohtaiset materiaalitoimitukset käyttökohteeseen
 • tuottaa kysyntätiedon toimitusketjuun
 • tilaa materiaalit ja käy saatavuustarkastelun toimittajan kanssa digitaalisesti
 • valvoo tilausvahvistuksia ja toimituksia
 • hallitsee jälkitoimituksia
 • digitalisoi toimitustiedot
 • varmistaa oikeat materiaalit vastaanotossa ja automatisoi vastaanottokäsittelyn
 • kerää poikkeamat
 • tuottaa automaattisesti tiedon laskutukseen
 • liityntämahdollisuus erilaisiin järjestelmiin
Site Task Management
– Operointi turvallisesti ja tehokkaasti
 • mahdollistaa tehtävien budjetoinnin ja toteuman seurannan sekä kohdistaa kulut oikeille tahoille ja mittaa logistiikan tuottavuutta
 • suunnittelee purkuvaraukset, työtehtävät, resurssit, työkoneet ja muut tapahtumat samaan työmaakalenteriin
 • helpottaa työtehtävien vastaanottoa ja kuittaamista
 • suunnittelee turvalliset haalausreitit pohjakuviin ja pihasuunnitelmiin
 • varmistaa työturvallisuuden useilla tavoilla
 • kerää tiedot työmaalla tarvittavista työturvallisuuskorteista ja pätevyyksistä
 • viestii tehtävä- ja materiaalikohtaiset turvallisuusohjeet
 • mahdollistaa töiden hyväksynnän digitaalisesti ja tuottaa laskutusta varten tiedot automaattisesti
 • kerää asiakaspalautteet
 • kerää poikkeamat
 • tuottaa vakiotehtäväkirjastoja tuleviin projekteihin
 • liityntämahdollisuus erilaisiin järjestelmiin
Production Control & Life-Cycle Support
– Elinkaari, toteutunut tuote ja tuotetieto
 • varmistaa materiaalit käytetyiksi ja asennetuiksi
 • kerää tilakohtaiset materiaalitiedot kuten turvallisuus- ja käyttöohjeet luovutusaineistoon
 • mahdollistaa toteuman mukaisen laskennan esimerkiksi CO2-laskentaa varten
 • palauttaa toteumatiedot suunniteltuun osaluetteloon ja parantaa näin tuotehallintaa
 • tuottaa kehittyvän ja tarkemman tuotereseptin tuleviin projekteihin
 • tuottaa tilakohtaisen tuotetiedon elinkaarihallintaan
CALS Data & Management
– Tiedolla ohjaaminen ja johtaminen
 • tuottaa tietoa johtamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen sekä projekti- että yritystasolla
 • optimoi tiedon avulla toimintaa
 • tarjoaa perusmittarit osana CALS-moduulia
 • varmistaa prosessin mukaisen toiminnan
 • tuottaa analysointi- ja räätälöintipalvelun tarpeiden mukaan
Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi