Säästä

SÄÄSTÄ RAHAA

Hankkiessasi rakennusmateriaalit CALS:illa tilaat luontaisesti suunnitellummin, hyödynnät tavarantoimittajien sähköisen kaupan alennuksia, säästät rahdeissa, vähennät materiaalipuutteista johtuvia asennustyön keskeytyksiä ja venttatunteja sekä minimoit ylijäävän, hukkuvan ja rikkoutuvan rakennusmateriaalin määriä. Lisäksi hyödynnä jälki- ja tarjouslaskennassa CALS:iin muodostuneet kohdekohtaiset osaluettelot.

CALS ohjaa kevyesti ja lähes huomaamatta työnjohtajia ja hankintahenkilöstöä lean-periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Hukan pienennys

Kun materiaalit tilataan kootusti hieman aikaisempaa suunnitellummin, tulee ylimääräistä tavaraa tilattua vähemmän.

alennukset

Pääosa suurista tukkuliikkeistä antaa muutaman prosentin lisäalennuksen sähköisistä tilauksista nykyisen alennusprosentin päälle.

TYÖAJAN SÄÄSTÖ

Paremmalla tavaranohjauksella ehkäistään asennustyön keskeytyksiä, venttatunteja sekä turhaa tavaroiden siirtelyä paikasta toiseen.

Fiksumpi ostaminen

Kerää materiaalien kohdekohtaiset kulutustiedot tuoteryhmittäin jälkilaskennan ja tulevien tarjouslaskentojen tueksi.

Hukan pienennys

CALS-sovellus ohjaa kevyesti käyttäjäänsä miettimään tilausmäärät sekä toimitusajat hieman tarkemmin ja näin työmaalle tulee tilattua vähemmän ylijäävää tai pitkään varastoitavaa asennusta odottavaa materiaalia.

Kaikella työmaalla turhan aikaisin seisovalla materiaalilla on aina katoamis- ja vioittumisriski. Lisäksi pitkään työmaalla varastoidussa rakennusmateriaalissa on aina kiinni sievoinen summa tuottamatonta rahaa. Rakennusprojektista ylijäävä täysin käyttökelpoinen materiaali puolestaan päätyy useimmilla suomalaisilla työmaalla jäteastioihin tai kierrätykseen.

Lisäksi toimitusten paremmalla suunnittelulla päästään harvempiin toimituskertoihin ja näin vähentämään rahtikuluja sekä kuorman purkujen aiheuttamia asennustyön keskeytyksiä.

Alennukset

Useat tavarantoimittajat antavat sähköisista tilauksista ylimääräisen alennuksen asiakaskohtaisen alennuksen päälle.

Työajan säästö

CALS-sovelluksen ansiosta aikaisempaa suuremmalla todennäköisyydellä oikeat materiaalit saapuvat oikeaan aikaan työmaalle ja aikaisempaa selkemmin merkittynä.

Asennushetkeä lähestyvän rakennusmateriaalin virratessa työmaalle tasaisena virtana, turha tavaroiden siirtely edestakaisin pienenee merkittävästi ja työmaa pysyy siistinä, työturvallisena sekä tehokkaana työskennellä.

Suunnitellut materiaalitoimitukset sekä CALS-sovelluksen mahdollistama ote työmaan materiaalitilanteeseen ehkäisevät tehokkaasti rakennusmateriaalin yllättävää loppumista ja tästä johtuvaa odottelua.

Materiaalien huolellisempi ennakkosuunnittelu auttaa myös hahmottamaan työvaiheiden välisiä rippuuvuussuhteita ja tunnistamaan ennalta potentiaalisia työn materiaali- tai aikataulutusperusteisia keskeytyksiä.

Kotisivut yrityksille: Mainostoimisto Kompassi